|| STRONA GŁÓWNA / HOME ||

O MNIE

Od roku 1998 mieszkam na pograniczu dwóch wsi: Pietruszej Woli i Rzepnika koło Krosna, w dzikim i niezwykle malowniczym zakątku Pogórza Karpackiego, pośród lasów i łąk. Moje najwieksze życiowe pasje to ekologia roślin i etnobotanika. Siedemnastohektarowe zbocze góry, na którym gospodaruję dostarcza mi nasion i sadzonek dzikich gatunków roślin. Jest ono także miejscem do eksperymentów przyrodniczych. Utrzymuję tam łąki kośne i pole z ginącymi chwastami, a także odtwarzam naturalne runo leśne w młodych laskach rosnących na porolnych gruntach. Organizuję też obozy na których odżywiamy się głównie dzikimi roślinami.

W roku 1994 ukończyłem biologię środowiskową na Uniwersytecie Warszawskim. W Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego wykonałem pracę magisterską na temat rozprzestrzeniania się nowych gatunków krzewów w Puszczy Białowieskiej. W latach 1996-97 studiowałem także na studium podyplomowym "Konserwacja i ochrona zabytkowych założeń ogrodowych" na Oddziale Architektury Krajobrazu SGGW. W roku 1999 obroniłem na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską pod tytułem "Struktura roślinności i efekty brzegowe w strefie kontaktowej lasu i łąki". W latach 1994-98 pracowałem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent.

Pomysł stworzenia mieszanek nasion łąkowych zrodził mi się w roku 1996, kiedy znajomi zajmujący się rewaloryzacją starych parków, pytali mnie jako botanika i ekologa roślin, jak odtworzyć łąkę. Opowiadałem im bowiem o łące na działce moich rodziców, którą co roku kosiłem i którą wzbogaciłem nowymi gatunkami. Zachęcony przez nich, w latach 1996-1998 dokonałem pierwszych prób zbioru nasion do mieszanki i eksperymentów nad ekologią gatunków łąkowych. W roku 1999 powstała moja pierwsza mieszanka nasion - Polska Łąka Kwietna.

Oprócz ekologii roślin i architektury krajobrazu, interesuję się antropologią i technikami przeżycia w dzikiej przyrodzie, co zaowocowało prowadzeniem przeze mnie warsztatów przyrodniczych i surwiwalowych.

Od czasu do czasu prowadziłem zajęcia dla studentów różnych kierunków, np. przez kilka lat związany byłem z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Od 2006 r. prowadzę też wyjazdowe zajęcia z antropologii kulturowej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach międzynarodowego kierunku studiów Psychology in English. Od 2011 roku pracuję w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni. W roku 2012 uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego.

A co poza tym? Kocham kwiaty, lasy, łąki, ryby, owady, ciekawych ludzi, krajobrazy, niebo, wodę i wiatr. No i kocham poezję!

MOJE PUBLIKACJE

ABOUT ME

I am an ethnobotanist and plant ecologist. Over the last several years I have been doing scientific research, writing numerous articles for popular magazines and producing seeds for making wildflower meadows in people’s gardens. I have written two books – an encyclopaedia of wild edible plants of Poland (1000 species), and an encyclopaedia of edible insects and other invertebrates of Poland.
Since 1997 I have been running a farm called Wild Garden which is an informal center for the education on wild edible plants, permaculture and ecological restoration of ecosystems.

EDUCATION
2012 Habillitation, Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków 1999 Doctorate, Warsaw University, “The vegetation structure in the contact zone of forest and grassland.”
1996-97 1.5 year course “The protection and restoration of historic gardens”, Warsaw Agricultural University
1989-94 Master of Science, Warsaw University, “Development of forest edge shrub communities in the Bialowieza Forest”

WORK
from 2011 Department of Ecotoxicology, University of Rzeszów, full time lecturer
2006-now Warsaw International School of Psychology, Warsaw Unieversity, part-time lecturer of cultural anthropology
2005-2009 Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna (Academy of Humanities and Economy) in Lodz, full time lecturer (anthropology and ecology)
2004-05 Rzeszow University, part-time lecturer of garden design and history
2003/04 Wyzsza Szkola Ekologii i Zarzadzania (Academy of Ecology and Management) in Warsaw, part-time lecturer of plant ecology
1998-2005 own business – production of wild flower seeds for making meadows in gardens (www.luczaj.com), garden design, courses on edible plants
1994-98 Botanic Garden of Warsaw University, scientific assistant and supervisor of greenhouses

MAIN INTERESTS
ETHNOBOTANY – the use of wild plants and insects in traditional rural societies; famine plants; plants used in Paleolithic times.
PLANT ECOLOGY – restoration of grassland and forest ecosystems; use of wild native plant communities in urban plantings; alien plant invasions
AGRICULTURE – sustainable agriculture: the prospects of using woodland ecosystems for producing food (Quercus, Polygonatum, Lilium, Juglans etc.)


PUBLICATIONS