Dzikie rośliny jadalne - zapomniany potencjał przyrody, materiały z konferencji Przemyśl-Bolestraszyce, 13 września 2007 r.

Książka ta jest pokłosiem konferencji na temat dzikich roślin jadalnych, która odbyła się w Arboretum w Bolestraszycach w roku 2007. Książka jest zbiorowym dziełem uczestników konferencji, a ja redagowałem tom i jestem autorem czterech artykułów. W sumie znajduje się w niej kilkanaście artykułów, które dotyczą głównie takich tematów jak tradycje użytkowania dzikich roślin jadalnych w Polsce, Ukrainie i Rumunii. Wartości odżywcze dzikich roślin jadalnych oraz efektywność ich pozyskiwania.
TUTAJ INFORMACJA JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ
Książka ma ponad 250 stron B5 i kilkadziesiąt zdjęć.

strona tytułowaSPIS TREŚCI

Ł. Łuczaj – Polska, Włochy, Japonia i Ameryka, czyli kilka kulturowych porównań dotyczących użytkowania kulinarnego dzikich roślin
J. Piórecki – Kotewka orzech wodny zapomniana roślina jadalna
W.M. Szymański – Wstępne badania nad efektywnością zbioru organów podziemnych dzikich roślin jadalnych Polski
E. Pirożnikow – Postulowany przez księdza Kluka program zdrowotnego użytkowania pokarmowego dziko rosnących roślin jako lekarstwo na nędzę jednych oraz na nadmiar zbytków innych
W. Wenerska – Dzikie rośliny jadalne w polskiej literaturze pięknej XIX wieku
A.Z. Kucharska, A. Sokół-Łętowska – Skład chemiczny i wykorzystanie owoców dziko rosnących
Z. Kłodnicki, A. Dróżdż – Dzikie rośliny jadalne – materiały, mapy i opracowania tekstowe Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego
M. Marciniak – Dzikie rośliny jadalne w kulturze wsi wschodniej części polskich Karpat
E. Szot-Radziszewska – Dziko rosnące rośliny jadalne na Kielecczyznie w XIX i XX wieku w świetle źródeł etnograficznych
U. Janicka-Krzywda – Rośliny dziko rosnące zbierane w okolicach Babiej Góry
Ł. Łuczaj – Dzikie rośliny jadalne używane w okresach niedoboru żywności we wschodniej części Karpat (powiaty Krosno, Sanok, Lesko, Nadwórna, Kosów i Kołomyja) według ankiety szkolnej z 1934 roku
Ł. Łuczaj – Zapomniane dzikie rośliny pokarmowe południa Polski – czyściec błotny, paprotka zwyczajna, bluszczyk kurdybanek i ostrożeń łąkowy
K. Oklejewicz, Ł. Łuczaj – Ludowe nazewnictwo i klasyfikacja rodzaju Rubus (malina i jeżyna) w Polsce
I. Kołodziejska-Degórska – Z czego „uwarić harbatę”? Dzikie rośliny jadane w polskich wsiach na południowej Bukowinie (Rumunia)
M. Świąder – Dzikie rośliny jadalne w kolekcji roślin warzywnych ogrodu botanicznego – cZRB PAN w Warszawie
I. Kosenko – The medicinal significance of hazelnut corylus spp. and its economic use
T.V. Sergeeva – Prospects of Pyracantha coccinea usage in medicine, cosmetics, phytomelioration and other branches
A. Kuzemko – Wild food plants in the meadow communities of Ukraine