|| POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | POWRÓT DO LISTY MIESZANEK ||

KWIATY POLNE

TA MIESZANKA DAJE REZULTATY JUŻ W PIERWSZYM ROKU!

Mieszanka zawiera nasiona najbardziej kolorowych i łatwych w uprawie chwastów jednorocznych występujących niegdyś w zbożu, a obecnie rzadszych z powodu chemizacji rolnictwa. Mieszanka przeznaczona jest pod gleby świeże o dowolnej żyzności (w wypadku gleb żyznych zasadowych najsilniej rósł będzie mak, a na glebach kwaśnych i ubogich najlepiej rósł będzie rumian i chaber).

Skład:

Mak polny (Papaver rhoeas)
Chaber bławatek (Centaurea cyanus)
Wyka kosmata V. villosa
Maruna bezwonna (Tripleurospermum inodorum)
Złocień polny (Chrysanthemum segetum)
Rumian polny (Anthemis arvensis)
Kąkol (Agrostemma githago)
Wyka brudnożółta (Vicia grandiflora)
Rumianek zwyczajny (Matricaria chamomilla)
Mak wątpliwy (Papaver dubium)

Przykłady założonych łąk - proporcje między gatunkami (i kolorami) zależą od rodzaju gleby i miesiąca.

Kwiaty Polne

Kwiaty Polne

Kwiaty Polne

Kwiaty Polne

Kwiaty Polne

Kwiaty Polne

Kwiaty Polne

Kwitnący tu na żółto złocień żółty uzyskuje dominację pod koniec lata, kiedy inne gatunki przekwitają i... kwitnie aż do mrozów (czasem do grudnia!).

Kwiaty Polne


rondo w Krośnie w lipcu 2005

Mieszanka Kwiaty Polne w pełni kwitnienia na rondzie ulicznym w Krośnie w lipcu 2005.

ZAKŁADANIE I UTRZYMANIE

Glebę przygotowujemy jak pod wysiew innych kwiatów jednorocznych, starannie odchwaszczając. Nasiona wysiewamy w okresie od padziernika do maja (najlepiej marzec-kwiecień), na m kw., zmieszane z piaskiem, aby zapewnić równomierność obsiewu. Standardowa gęstość wynosi 1.5 g / m kw. Na bardzo dobrze odchwaszczonej glebie możemy zastosować gęstość 0.5 g / m kw. a gdy podejrzewamy, że w glebie jest dużo nasion chwastów albo mamy jedynie małą rabatkę, możemy nasiona posiać gęsto - 5 g / m kw. Pozostawiamy je na powierzchni jedynie lekko oklepując lub wałując. Na początku regularnie podlewamy. Łąka złożona z tych chwastów kwitnie przez całe lato aż do września! Aby uzyskać ten sam efekt w następnym roku należy jesienią (IX-XI) usunąć wszystkie żywe i martwe rośliny, a glebę lekko wzruszyć i zgrabić - gdy powierzchnia jest mała, albo gdy mamy większą powierzchnię, glebę trzeba ZAORAĆ (dobrze ją poza tym zbronować)! Kilka procent nasion na pewno pozostanie na powierzchni gleby i wykiełkuje w przyszłym roku.

Uwaga!
Przy zakładaniu w żadnym wypadku nie należy nasion przykrywać glebą, ponieważ potrzebują one dużo światła do kiełkowania.

PREZENTACJA GATUNKÓW MIESZANKI KWIATY POLNE

Mak polny Papaver rhoeas
Mak polny Papaver rhoeas

Chaber bławatek Centaurea cyanus
Chaber bławatek Centaurea cyanus

Kąkol Agrostemma githago
Kąkol Agrostemma githago

Maruna Tripleurospermum inodorum
Maruna Tripleurospermum inodorum

Rumian polny Anthemis arvensis
Rumian polny Anthemis arvensis

Złocień żółty Chrysanthemum segetum
Złocień żółty Chrysanthemum segetum

Wyka ptasia Vicia cracca
Wyka ptasia Vicia cracca

|| POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | POWRÓT DO LISTY MIESZANEK ||