|| STRONA GŁÓWNA / HOME luczaj.com || BLOG "ŁUKASZ ŁUCZAJ I ROŚLINY" lukaszluczaj.pl ||POWRÓT DO STRONY O ŁĄKACH ||

Zasady sprzedaży mieszanek owoców i nasion dziko rosnących roślin łąkowych
lukasz.luczaj@interia.pl

1. Sprzedawany produkt jest nieprzetworzonym produktem roślinnym. Sprzedawcą jest Łukasz Łuczaj, Rzepnik 20A, 38-471 Wojaszówka, NIP 687-178-94-72

2. Przedmiotem sprzedaży jest kolekcjonerska mieszanka nasion i owoców (wliczając w to owocostany) dzikich gatunków roślin łąkowych charakterystycznych dla łąki kwietnej, zebranych i oznaczonych przez zawodowego botanika Łukasza Łuczaja. Mieszanka ta jest sprzedawana jako PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE” w dziale pozostałe rośliny nie-wieloletnie” (PKWiU 01.1) oraz „pozostałe rośliny wieloletnie” (PKWiU 01.2)

3. Te nasiona i owoce zostały zebrane z obszaru zbiorowisk roślinnych będących własnością sprzedawcy, a także innych półnaturalnych zbiorowisk roślinnych

4. Skład mieszanki jest podawany na odpowiednich podstronach strony www.luczaj.com/polskal.htm i powinien być odczytywany na komputerach w systemie Windows przy użyciu przeglądarek Internet Explorer, Google Chrome, Opera lub Mozilla. Skład ten nieznacznie zmienia się zależnie od sezonu i możliwości zbiorów w danym roku i jest aktualizowany na stronie.

5. Sprzedający nie ma wpływu na wpływu na procent kiełkowalności poszczególnych gatunków, z powodu ich pochodzenia ze stanu pół-dzikiego. Gwarantuje natomiast, że nasiona i owoce zostały zebrane do 18 miesięcy od daty sprzedaży oraz że należą do gatunków wymienionych w składzie.

6. Nasiona i owoce łąkowe sprzedawane są na podstawie indywidualnego zamówienia kierowanego pocztą elektroniczną i wysyłane tylko na terenie Polski, zwykle kuierem po opłaceniu zamówienia do 3 dni od zapłaty. Inne formy wysyłki i płatności są uzgadniane indywidualnie.

7. Wszelkie uwagi lub reklamacje powinny być kierowane na email: lukasz.luczaj@interia.pl lub listownie na Łukasz Łuczaj, Rzepnik 20A, 38-471 Wojaszówka, które są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

8. Klientowi przysługują wszelkie prawa konsumenckie gwarantowane przez aktualne przepisy o sprzedaży internetowej – w tym prawo do zwrotu produktu do 16 dni od zakupu, w stanie nienaruszonym z pełną refundacją kosztów, z pominięciem kosztów przesyłki. W tym samym terminie, po otwarciu przesyłki, może zakwestionować skład sprzedawanej mieszanki.


|| STRONA GŁÓWNA / HOME luczaj.com || BLOG "ŁUKASZ ŁUCZAJ I ROŚLINY" lukaszluczaj.pl ||POWRÓT DO STRONY O ŁĄKACH ||

Zalecana rozdz. 800x600, Standard kodowania ISO 8859-2